Leif Euréns Fantasyordlista

Rooms Rum
antechamber förrrum, väntrum, förmak
armoury vapenkammare
audience-room audiens/rum
aviary fågelhus
banquethall bankett-sal
barrack kasern
bath badrum, termer
bedroom sovrum
budoir budoir
bestiary djurstall
cell cell
chantry kapell
chapel kapell
cistern cistern
class-room föreläsningssal
closet garderob
conjuring-chamber besvärjelsekammare
corridor korridor
court gård, borggård, gårdsplan
crypt krypta
dining-öroom matsal
divination-room spådomssal
dormitory sovsal
dressing room tolett-rum, klädloge
dungeon fängelsehåla
entry- ingång, entre
 vestibule vestibul
gallery galleri, läktare
game room jakt-rum
guardroom vaktrum
hall hall, matsal
hallway tambur
harem harem
 seraglio seralj
kennel hundgård, kyffe
kitchen kök
laboratory laboratorium
library bibliotek, librarium
lounge sällskapsrum
meditation-room meditations-kammare
observatory observatorium
office kontor
pantry skafferi, serveringsrum
pen kätte, fålla
prison fängelse
privy avträde
secret room hemligt rum
reception mottagningsrum
refectory matsal, refektorium
robing room påklädningsrum
salon salong
shrine helgedom
sittingroom vardagsrum
smithy smedja
solar solarium, sol-rum
stable stall
storage förråd, förrådsrum, magasin, lager
strongroom kassavlav
vault valv
study läsrum, arbetsrum
temple tempel
throneroom tronsal
torture chamber tortyrkammare
training room träningsrum, övningsrum
exercise room övningsrum
trophy room museum
waiting room väntrum
water closet vattenklosett
 toilet toalett
well brunnsrum, brunn, trapphus
workroom verstadsrum
workshop verkstad

Traps Fällor
arrow trap pilfälla
ball trap klot-fälla
caltrops fotanglar
ceiling block falls takets stenblock faller
ceiling colapses taket störtar in
ceiling lowers taket sänks
chute fallränna
door, falling dörr, fallande
door, one way dörr, envägs
door, resisting dörr, trög
door, specific dörr, speciell
door, spring dörr, fjäderbelastad
floor, colapsing golv, störtar in
floor, illusionary golv, illusions
gas, blinding gas, förblindande
gas, corroding gas, frätande
gas, fear gas, skräck-
gas, nausea gas, sjösjuke
gas, obscuring gas, siktnedsättande
gas, poison gas, giftig
gas, sleep gas, sömn-
gas, slowing gas, nedsaktande (förslöande)
gas, weakness gas, försvagande
jaw trap käftfälla
lightning bolt elektrisk blixt
passage, blocked with falling bars passage, blockeras av fallande stänger
passage, closed by stone block passage, stängs av stenblock
pendulum, ball or blade pendel, kula eller klinga
pit fallgrop
pit, locking fallgrop, låses
pit, lock and flooding fallgrop, låses och vattenfylles
pit, with spikes fallgrop, med spetsar
room, elevator rum, hiss-
room, flodding rum, vattenfylls
room, sliding rum, glidande sidledes
scything blade lieblad
spear trap spjutfälla
stairs, colapsiong trappa, störtar in
vent, acid utlopp, syra
vent, fire utlopp, eld
vent, gas utlopp, gas

Dungeon Dressing "Specialeffekter"
Air Current Luftströmmar
breeze bris
 sligth lätt
 damp fuktig
 gusting byig
cold surretn kall luftström
downdraft kallras, nedåtdrag
still bleke
 very chill mycket kyligt
 warm varmt
 hot hett
updarft uppåtdrag
wind vind
 gusting byig
 moaning ylande

Odors Lukter
acrid smell frän bitter lukt
chlorine klor
dank fuktig
earthy jordig
fetid stinkande
manure gödsel
metallic metallisk
mouldy möglig
ozone ozon
putrid rutten
rotting vegetation ruttande växten
salty salt, med sälta
smoky rökig
stale unken
sulphurous svavel-
urine urin
wet våt

Air Luft
clear klar
fog tjocka
steamy ångfylld
hazy (dust) töcken
hazy (smoke) dis
mist dimma

What You Find in the Dungeon Vad Man Finner i Grottan
arrow pil
ashes aska
bones ben
bottle butelj
candlestub ljusstump
chain kedja
club klubba
cobwebs spindelväv
coin mynt
cracks, ceiling sprickor, i taket
cracks, wall sprickor, i väggen
cracks, floor sprickor, i golvet
dagger hilt dolkskaft
dampness, ceiling fuktighet, taket
dampness, floor fuktighet, golv
dirt jord
dripping droppande vatten
dried blood torkat blod
dung dynga
dust damm
fangs huggtänder
flask flaska
food scraps matrester
fungi, common svamp, vanlig
furbits pälsbitar
guano guano
hair hår
hammerheasd hammarhuvud
helmet hjälm
iron bar järnstång
javelin head spjutspets
leather boot läderstövel
leaves löv
mold, common mögel, vanligt
pick handle skaft till hacka
pole stång, påle
pottery shards krukskärvor
rags lump
rope rep
rubble stenskärvor
sack säck
slimy coating slipprigt överdrag
spike järnnagel
sticks käppar, träbitar
stones stenar
straw halm
swordblade svärdsblad
teeth tänder
torch stub utbränd fackla
twigs kvistar, grenar
wall scratchings skrapmärken på väggen
water, puddle vattenpöl
water, trickle vatten, sipprande
wax dribble vaxdroppar
wax blob vaxklump
woodpieces träbitar

Attributes Beskrivande Attribut
badly dented svårt tillknycklad, alvarligt naggad
bent stukad
blunt slö
broken bruten, trasig
copper koppar
corroded korroderad, rostig
cracked spräckt
dry torr, torra
rotten rutten, murken
rotting ruttnande
rusted rostig
scattered spridda
splinetered splittrad
torn sönderriven

Unexplained Sounds and Oförklarade Ljud och
Weird Noises underligt buller
bang bankning
bellow böl
bong klong
buzzing surr
chanting mässande
chiming klämtande
chirping kvittrande
clanking slammer
clashing skräll
clicking klickande
coughing hostande
creaking knarrande
footsteps fotsteg
 ahead framför
 approaching närmande sig
 behind bakom
 receding avlägsnande sig
 side passerande
giggling faint fnittrande svagt
gong gong-gong
grating malande
groaning stönande
grunting grymtande
hissing väsande
hooting tjutande
horn sounding hornstöt
howling ylande
humming nynande
jingling klingande, pärlande
knocking knackande
laughter skratt
moaning stönande beklagande
murmuring mumlande
music musik
rattling skrammel
ringing ringande
roar vrål
rustling prasslande, rasslande
scabbling krafsande
scratching rafsande, rivande, klösande
screaming skrikande
scuttling skuttande
shuffling hasande
slam slag
slithering glidande
snapping knäppande
sneezing nysande
sobbing snyftande
splashing plaskande
splintering något som splittras
squeaking pipande, gnisslande
squealing skrikande
tapping knackande
thud duns
thumping dunkande
tinkling pinglande
trumpet sounding trumpetstöt
twanging sjungande bågsträng
whining kvidande, (vinande?)
whispering viskande
whistling visslande

Miscellaneous Utensils and Diverse Utrustning och
Personal Items Personliga Tillhörigheter
awl syl
bandages bandage
basin tvättfat
basket korg
beater visp
book bok
bottle butelj, flaska
bowl skål, bål
box låda, skrin
brush porste
candle ljus
candle snuffer ljussläckare
candlestick ljusstake
cane walking stick spanskrör spatserkäpp
case fodral, skrin
casket schatull
chopper köttyxa
coffer kista, koffert
cologne cologne
comb kam
cup kopp
decanter karaff
dipper skopa
dish fat; skål
earspoon örslev
ewer vattenkanna för tvättfat
figurine figurin
flagon flacon, liten flaska
flask flaska
food mat
fork gaffel
grater rivjärn
grinder slipsten, handkvarn
hourglass timglas
jack container läderflaska
jar burk
jug krus
kettle kittel
knife kniv
knucklebones bentärningar
ladle slev
lamp lampa
lantern lykta
mirror spegel
mug mugg
needles nålar
oil, cooking matolja
oil, fuel brännolja, lampolja
oil, scented parfymolja
pan stekpanna
parchment pergament
pipe, musical flöjt
pipe, smoking pipa, rökpipa
pitcher kanna
plate talrik
platter fat
pot kruka
puch pung, penningpung
puff pudervippa
quill fjäderpenna
razor rakkniv
rope rep
salve salva
saucer tefat
scraper fotskrapa
scroll skriftrulle
shaker "blandare"
sifter sikt
soap tvål
spigot tunntapp
spoon sked
statuette statyett
stopper propp
strainer durkslag
tankard sejdel
thongs läderremmar
thread tråd
tinderbox elddon
towel handduk
tray bricka
trivet trefot
tureen terrin
twine snöre, becktråd
unguent smörjelse, salva
vase vas
vial ampull
wallet plånbok, portmonä
washcloth tvättlapp
whetstone slipsten
wig peruk
wool ull
yarn garn

Furnishing and Appointments Möbler och utrustning
altar altare
armchair karmstol
arras gobeläng, sidentapet
bag väska, påse, säck
barrel balja
bed säng
bench bänk
blanket filt
box läda
brazier and charcoal fyrfat och träkol
bucket hink
buffet skänk
bunks britsar
butt large barrel butt stor balja
cabinet skåp
candelabrum kandelaber
carpet matta
cask fat, tunna
chair stol
chair, arm- stol, karm-
chair, padded stol, stoppad
chandelier ljuskrona
charcoal träkol
chest kista
chest of drawers byrå
closet wardrobe klädkammare garderob
coal kol, stenkol
couch schäslong
crate packlåda
cresset marschall
cupboard vitrinskåp
cushion kudde, dyna
dais podium
desk pulpet
fireplace & wood öppen spis & ved
fireplace, with mantle öppen spis, med spiselkrans
firkin fjärding, kagge
fountain fontän
fresco fresk
grindstone slipsten
hamper stor korg, vedkorg
hassock knäkudde
hogshead oxhuvud rymdmått
idol avgudabild
keg kagge
loom vävstol
mat liten (tovig) matta
matress madrass
pail ämbar, hink
painting målning
pallet palett; liten spade; halmmadrass
pedestal piedistal
pegs knaggar klädkrokar
pillow kudde
pipe large cask pipa rymdmått, c:a 570 l
quilt täcke, sängtäcke
rug pläd; liten matta
rushes småfacklor
sack säck
sconce, wall lampett
screen skärm
sheet lakan
shelf hylla
shrine helgedom
sideboard soffbord
sofa soffa
staff normal stav, påk normal
stand stativ
statue staty
stool, high taburett, hög pall
stool, normal pall
table bord
table, trestle bord av bockar och brädor
tapestry tygtapeter, gobelänger
throne tron
trunk koffert
tub balja, kar
tun tunna
urn urna
wall basin and font väggfast handfat och källflöde
weardrobe garderob
workbench arbetsbänk

Religious Articles Religiösa ting
altar altare
bell klocka
braziers fyrfat
candelabra kandelaber
candle ljus
candlestick ljusstake
cassok kaftan, prästrock
chime klockspel
cloth altar duk altar-
column kolonner
curtain draperi, gardin
drum trumma
font källa
frescoes fresker
gong gong-gong
holy symbol helig symbol
holy writings heliga skrifter
idon avgudabild
incense rökelse
incense burner rökelsekar
kneeling bench bönpall
lamp lampa
lectern läspulpet
mosaics mosaiker
offertory container offerbehållare kollekthåv
paintings målningar
pews långbänkar, kyrk-bänkar
pillars pelare
pipes musical flöjter
prayer beads radband
prayer rug bönematta
pulpit talarstol, predikstol
rail skrank
robes rober mässhakar
rune sticks runstickor
sanctuary högaltare
screen skärm
shrine helgedom
side stool "sidostol"
stand stativ
statue staty
tapestry tygtapeter, gobelänger
throne tron
thurible rökelsekar
tripod trefot; orakel
unholy symbol fördömd symbol
unholy writings fördömds skrifter
vestments prästskrudar
vestry sakristia
votiv light votiv-ljus
whistle visselpipa

Torture Chamber Furnishings Tortyrkammarinredning
bastinadoes ris, rottingar, spön
bell huge klocka mycket stor
bench bänk
boot iron stövlar järn-
branding irons brännjärn
brazier fyrfat
cage bur
chains kedjor
chair with straps stol med remmar
cvlamps skruvtvingar; krampor
cressets marschaller
fetters fjättrar
fire pit eldgrop
grill halster, galler
hooks krokar
irom maiden järnjungfru
knives knivar
manacles handbojor, bojor
oil barrel of olja tunna med
oubliette pit "gömsle" grop
pillory skampåle
pincers tång, kniptång
pliers flacktång, böjtång
pot huge kruka, gryta mycket stor
rack sträckbänk
ropes rep
stocks straffstock
stools pall
strappado prygelörem läderrem
straw halm
table bord
thong pisk-snärt
thumb screws tumskruv
torches facklor
vice skruvstäd
well brunn
wheel hjul, rådbråkningshjul
whip piska

Magic User Furnishings Magikers inredning
alembic kolv, destillerkolv
balance våg, balansvåg
beaker bägare
bellowe blåsbälgar
bladder blåsa, svinblåsa
book bok
bottle butelj
bowl skål
box låda, skrin
brazier fyrfat
cage bur
caldron gryta, kittel
candle ljus
candlestick ljusstake
carafe karaff
shalk krita
crucible smältdegel
cruet flaska i bordsställ
crystal ball kristallkula
decanter karaff
desk bänk, skrivbänk, skrivbord
dish fat, skål
flask flaska
funnel tratt
furnace ässja, eldstad
herbs örter
horn horn
hourglass timglas
jar burk
jug krus
kettle kittel
ladle slev
lamp lampa
lens concave, convex... lins konkav, konvex...
magic circle magick cirkel
mortar mortel
pan panna, stekpanna
parchment pergament
pentacle pentagram
pestle pistill, mortelstöt
phial liten exklusiv flaska
pipette pipett
pot kruka, lerkruka, lerkrus
prism prisma
quill fjäderpenna
retort retort
rod, mixing stav, bland-
rod, stirring stav, rör-
scroll skriftrulle
scrolltube skriftrullefodral rörformigt
sheet ark av papper eller annat
skin skinn
skull kranium
spatula spatel
spoon, measuring sked, mått-
stand stativ
stool pall
stuffed animal uppstoppat djur
tank container tank
tongs tång
tripod trefot
tube container tub behållare
tupe piping rör rörledning
tweezers pincett
vial ampull
waterclock kleipsydra, vattenklocka
weights vikter
wire metalltråd
workbench arbetsbänk

General Description of Container Contents Allmän beskrivning av behållar-innehåll
ash aska
bark bark
bone ben
chunks småbitar
cinders stenkolsaska; förkolnade bitar
crystals kristaller
dust damm
fibres fibrer
gelatin gele
globes sfärer
grain frön, säd; gryn
greas fett, flott
hide hud
husks huggtänder
leaves löv
liquid vätska
lumps bitar
oil olja
paste pasta
pelets kulor
powder mjöl, puder
semi-liquid halvflytande
skin skinn
splinters stickor
stalks stjälkar
strands trådar, trådbitar
strips remsor
viscous visköst

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.