Leif Euréns Fantasyordlista

Monster Monster
animal djur
aerial servant "luftbetjänt"
ankheg "ankheg"
ant myra
ape gorilla
 carnivourous ape köttätande gorilla
auroch "auroch"
axebeak "yxnäbb"
baboon babian
badger grävling
baluchiterium baluchiterium förhistorisk noshörning
banshee "banshee"
barracuda baracuda
basilisk basilisk
bear björn
 black bear svart björn
 brown bear brunbjörn
 cavebear grottbjörn
beaver bäver
beetle skalbagge
 bombadier beetle "pruttbagge"
 boring beetle "borrbagge"
 firebeetle jätte-eldfluga
 rhinoceros beetle noshörningsbagge
 stagbeetle hjortskalbagge
 waterbeetle vattenskinnbagge
beholder "beskådare"
black pudding "blodpudding"
blinkdog "blink-hund"
boar, wild vildsvin
 giant boar elother jättevildsvin
 warthog vårtsvin
brainmole "hjärnmullvad"
brownie "tomte"
bugbear "lusbjörn"
buffalo buffel
bull tjur, oxe
bullette "landhaj", "bullette"
camel kamel
carrion crawler "kadaver-krälare"
catoblepas "katoblepas"
cattle kreatur
centaur kentaur
centipede tusenfoting
cerebral parasite "tankeparasit"
chimera kimaira, chimär
cockatrice basilisk
couatl "coatl"
crab krabba
crayfish kräfta
crocodile krokodil
demon demon
 demogorgon "demogorgon"
 Juiblex Juiblex
 mane manibus
 Orcus Orcus
 succubus succubus
 Balor Balor
 Yeenoghu Yeenoghu
devil djävul
 Asmodeus Asmodeus
 Baalzebul Belsebub
 barbed devil "tagg-djävul"
 bonedeveil "ben-djävul"
 Dispater Dispater
 erinyes erinyes
 Geryon Geryon
 horned devil "horn-djävul"
  malebranche 'Dåliga Grenen'
 icedevil isdjävul
 lemure lemur
 pit fiend "grop-djävul"
dinosaur dinosaurus
displacer beast "parallax-best"
djinni djinn
dog hubd
dolphin delfin
doppleganger "doppelganger"
dragon drake
 black dragon svart drake
 blue dragon blå drake
 brassdragon mässingsdrake
 bronzedragon bronsdrake
 chromatic dragon kromatisk drake
  Tiamat Tiamat
 copperdragon koppardrake
 golddragon gulddrake
 green dragon grön drake
 platinum dragon platina drake
  Bahamut Behemot
 red dragon röd drake
 silver dragon silverdrake
 white dragon vit drake
dragonne "drakette"
dragonturtle "draksköldpadda"
dryad dryad
dwarf dvärg
 mountain dwarf bergsdvärg
eagle örn
ear seeker örsmyg
eel ål
 electric eel elektrisk ål
 weedel "tångål"
efreeti "efriit"
elemental "elementar-varelse"
 air elemental "luft-elementar"
 earth elemental "jord-elementar"
 fire elemental "eld-elementar"
 water elemental "vatten-elementar"
elephant elefant
elf alv
 high elf högalv
 aquatic elf vattenalv
 drow-elf mörkalv
 grey-elf gråalv
  fairy alv
 half-elf halvalv
 woodelf skogsalv
  sylvan elf skogsalv
ettin "ettin"
eye, floating "flytande ögat"
eye of the deep "djupets öga"
flightless bird "markfågel"
floating eye "flytande ögat"
frog groda
 killer frog "mördargroda"
 poisonius frog giftgroda
gar stor fisk
gargoyle beläte
 kapoacinth "kapoacinth"
gas spore "spor-ballong"
gelatinous cude "gelekup"
ghast gast
ghost ande
ghoul "likätare"
 lacedon "lacedon", "lasedon"
giant jätte
 cloudgiant "molnjätte"
 firegiant "eldjätte"
 frostgiant "frostjätte"
 hillgiant "bergsjätte"
 stonegiant "stenjätte"
 stormgiant "stomjätte"
gnoll "gnoll"
gnome vätte
goat get
goblin ond vätte
golem golem
 clay golem "ler-golem"
 flesh golem "kött-golem"
 iron golem "järn-golem"
 stone golem "sten-golem"
gorgon gorgon
gary ooze "grådy"
green slime "grönslajm"
griffon grip
halfling halvlängdsman
 Tallfellow Långskank
 Stout Stadig
harpy harapya
hellhound "helveteshund"
herd animal hjord-djur
hippocampus "hippocampus"
hippogriff hästgrip
hippopotamus flodhäst
hobgoblin stor ond vätte
 koalinth koalint
homunculus homunculus
horse häst
 drafthorse packhäst
 pony ponny
hydra hydra
 Lernaean hydra Lernaeisk hydra
 pyrohydra pyrohydra, eldhydra
hyena hyena
imp smådjävul
intelect devourer "förståndsslukare"
invisible stalker "osynlig gångare"
irish deer irisk hjort
ixitxachitl "ixitxachitl"
jackal schakal
jackalwere "schakalman"
jaguar jaguar
ki-rin "ki-rin"
kobold kobold
lamia "lamia"
lammasu "lammasu"
lamprey njenöga
larva "larva"
leech blodigel
leopard leopard
leprechaun "knytt"
leucrotta "leucrotta"
lich lik
lion lejon
 mountain lion bergslejon
 spotted lion fläckigt lejon
lizard ödla
 fire lizard eldödla
 minotaurlizard "minotaurödla"
 subterranean lizard underjordisk ödla
lizard man "ödleman"
locatah "locatah"
lurker above "taklurare"
lycanthrope "lycanthrop"
lynx lodjur
mammoth mammut
manticore mantikor
masher "krossfisk"
mastodon mastodont
medusa medusa
men män, människor
 bandit bandit
 brigand stråtrövare
 berserker bärsärk
 buccaneer bickanjär
 pirate pirat
 caveman grottman
 tribesman klanman klanfolk
 dervish dervisch
 nomad nomad
 merchant köpman
 pilgrim pilgrim
merman "havsman"
mimic "imitatör"
mind flayer "sinnespryglare"
minotaur minotaur
mold mögel
 brown mold "brunmögel"
 yellow mold "gulmögel"
morkoth "morkoot"
mula mula
mummy mumie
naga "naga"
 guardian naga "vakt-naga"
 spirit naga "ande-naga"
 water naga "vatten-nage"
night hag "hatthagga"
nightmare nattmara
nixie "vattentomte"
nymph nymf
ochre jelly "ockra gele"
octopus krake-bläckfisk
ogre troll
orge mage magiskt troll
orc orch, orc
 half-orc halv-orch
otter utter
otyugh "otyg"
 neo-otyugh "ny-otyg"
owl uggla
owlbear "ugglebjörn"
pegasus pegas
peryton "peryton"
piercer "borrare"
pike gädda
pixie "ängsälva"
porcupine piggsvin
portuguese man-o-war portugisiska örlogsmannen
pseudodragon "pseudodrake"
purple worm "purpurmask"
 mottled worm "fläckmask"
qvasit "qvasit"
rakshasa "rakshasa"
ram bagge
rat råtta
ray rocka
 manta ray jättemanta, djävulsrocka
 pungi ray örnrocka
 stingray stingrocka
remorhaz "remorhaz"
rhinoceros noshörning
 wooly rhinoceros ullhårig noshörning
roc fågel rock
roper "repmonster"
rot grub "borrmask"
rust monster "rostmonster"
sahaugin "sahaug"
salamander salamander
satyr satyr
scorpion skorpion
sea hag "sjöhäxa"
sea horse "havshäst"
sea lion "havslejon"
shadow skugga
shambling mound "lufsande gravhög"
shark haj
shedu "shedu"
shrieker "skriksvamp"
skeleton skelett
skunk skunk
slithering tracker "glidande" "glid-ande"
slug snigel
snake orm
 amphisbaena hjulorm
 constrictor boaorm
 poisoius snake giftorm
 seasnake havsorm
 spitting poisonus snake spottande giftorm
spectre gengångare
spider spindel
 giant spider kollossalspindel
 huge spider jättespindel
 large spider stor spindel
 phase spider fas-spindel
 water spider vattenspindel
sphinx sfinx
 androsphinx androsfinx
 criosphinx criosfinx
 gynosphinx gynosfinx
 hierakosphinx hierakosfinx
spook spöke
sprite "flygälva"
squid kalmar-bläckfisk
stag hjort
stirge "styrg"
strangle weed "strypalg"
su-monster "su-monster"
sylph sylfid
thought eater "tankeätare"
tick fästing
tiger tiger
 sabre-toothed tiger sabeltandad tiger
titan titan
titanothere titanotherus
toad padda
 giant toad jättepadda
 icetoad ispadda
 poisonous toad giftpadda
umber hulk "brunskrov"
unicorn enhörning
vampire vampyr
wasp geting
water weird "vattenande"
weasel vessla
werebear manbjörn
wereboar "varvildsvin"
wererat "varråtta"
weretiger "vartiger"
werewolf varulv
whale val
wight vålnad
wind walker "vindgångare", "vindlar"
will-o-(the-)wisp irrbloss
wolf varg
 dire wolf worg ulv
 winter-wolf "polar-varg"
wolwerine järv
wraith "döding"
wywern vinglös drake, lindorm
xorn "xorn"
yeti yeti
zombie zombie

Livestock Boskap
chicken kyckling, höna
cow ko
dog, guard hund, vakt-
dog, hunting hund, jakt-
donkey åsna
goat get
hawk hök
horse häst
 draft horse packhäst
 riding horse ridhäst
 war horse stridshäst
mule mula
ox oxe
pig gris
pigeon duva
piglet griskulting
pony ponny
sheep får
songbird sångfågel

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.