Leif Euréns Fantasyordlista

Weapon Vapen
arrow pil
axe yxa
 battleaxe  stridsyxa
 handaxe  handyxa
 hatcher  bila, handyxa
 heavy axe  två-hands-yxa
bardiche bardich, skäggyxa
bec de corbin korpnäbb
bill-guisarme stångvapen
 scorpion  stångvapen
bo-stick bo stav
bolt skäkta, pund
bow båge, pilbåge
 longbow  långbåge
 shortbow  kortbåge
 composite bow  sammansatt båge
club klubba
crossbow armborst
 heavy crossbow  tungt armborst
 light crossbow  lätt armborst
dagger dolk
dart kastpil
fauchard fauchard
fauchard-fork engelsk glav
flail stridsgissel
glaive glav, gläv
 couteaux de Breche  glav
glaive-guisarme stångvapen
guisarme italiensk hillebard
 bill  italiensk hillebard
guisarme-voulge schweizisk hillebard
halberd hillebard
hammer hammare
javelin spjut
jo-stick jo stav
lance lans
lucern hammer luzernhammare
mace hjälmkrossare
military fork stridsgaffel
morning star morgonstjärna
 holy water sprinkler  vigvattenkrans morgonstjärna
 godentag  Gutentag morgonstjärna
partisan partisan, bardisan
 bohemian earspoon  Böhmiskt öronspjut
pick, military stridshacka
pitchfork grep, högaffel
pike pik
 awlpike  sylpik
quarrel skäkta, pund
ranseur ronsard
 chauver souris  ronsard
 ransom  runka ronsard
 rhonca  runka ronsard
 roncie  runka ronsard
 runka  runka ronsard
scimitar österländs kroksabel
 cutlass  huggare sabel
 falchion  kroksabel, huggare
 sabre  sabel
 sickle-sword  svärds-skära huggare
 tulwar  tulwar sabel
scythe lie
 warscythe  stridslie
sling slunga
sling bullet slungkula
sling stone slungsten
spear spjut, stickspjut, sponton
spetum spetum
 corseque  "korsikan" spetum
 korseke  "korsikan" spetum
staff stav, påk
 quarterstaff  knölpåk
sword svärd
 shortsword  kortsvärd
 longsword  långsvärd
 broadsword  bredsvärd
 bastardsword  bastardsvärd, 1-och-1/2-hands svärd
great sword  tvåhandssvärd
trident treudd
whip piska
 cat-o-nine-tails  niosvansade katten
voulge Morgarten-hillebard

Armour Rustning
platemail plåtrustning
banded mail band-brynja
splintmail sken-pansar
chainmail ring-brynja
scale-mail fjäll-brynja
ring armour ring-pansar
studded leather-armour beslaget kyrass
leather armour kyrass
padded armour vadderad rustning
shield sköld
helmet hjälm
brigantine pansarskjorta
hauberk harnesk
bascinet hjälm

Tack and Harness Träns och Seldon
barding, chain schabrak, ringbrynja
barding, leather schabrak, läder kyrass
barding, plate schabrak, plåt
barding, studded schabrak, beslaget kyrass
bit and bridle betsel och tyglar
harness seldon
saddle sadel
saddlebags sadelväskor
saddleblanket hästfilt

Constructions Konstruktioner
arrow slit skottglugg
arrow slit, crossletted skottglugg, korsformad
barbican skans
bartizan flanktorn
batter murbas-skydd
 plith batter  plintformat murbas-skydd
 splay batter  lutande murbas-skydd
battlement bröstvärn
building byggnad
buttress strävpelare
catwalk "vaktbalkong"
dith dike
door dörr
 iron door  järn-dörr
 wooden door  trä-dörr
 reinforced wooden door  förstärkt trä-dörr
drawbridge vindbrygga
embrasure shutters embrasyr-luckor
gate port
gatehouse porthus
hoardings skyttebalkonger och "svalbon"
machicolation skyttebalkong av sten
merlon skydd på parapet
moat vallgrav
murderhold stupglugg
palisade palisad
parapet parapet
pilaster pilaster
pit grop
portculliss fällgaller
rampart fästningsverk, bålverk
stairs trappor
tower torn
tunnel tunnel
wall, bastion mur, bastion
wall, curtain mur, kurtin
window, shuttered fönster, med luckor
window, shuttered and barred fönster, med luckor och galler

War Machines Krigsmaskiner
ballista ballista
catapult, heavy katapult, tung
catapult, light katapult, lätt onager
cauldron, suspended gryta, upphängd
gallery, covered galleri, täckt
hoist "lyft"
mantlet, movable blindering, flyttbar
ram murbräcka
ram catcher murbräckefångare
siege tower belägringstorn
sow sugga
trebuchet trebuchet

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.