Leif Euréns Fantasyordlista

Hirelings Lejfolk
Occupations Sysselsättningar
Professions Yrken

accountant bokhållare, räknemästare, kamrer
alchemist alkemist
animal trainer djurdressör
apocathary apotekare
apothecary apotekare
appraiser värderingsman
architect arkitekt
armourer rustmästare
artillerist artillerist
artist målare, konstnär
astrologer astrolog
astronomer astronom
baker bagare
banker bankir
barber barberare
barrister domstolsadvokat
barterer byteshandlare, schackrare
bearer bärare
beerpeddlar ölutkörare
beggar tiggare
blacksmith smed, grovsmed, hovslagare
boatbuilder båtbyggare
boatwright båtbyggare
bookbinder bokbindare
brazier gälbgjutare
brewer bryggare
bricklayer murkarl, mursmäcka
brickmaker tegelslagare
brickmoulder tegelslagare
brothelkeeper bordellvärd, hallick
butcher slaktare
cabinetmaker möbelsnickare
candlemaker ljusstöpare
carpenter snickare, timmerman
cartographer kartritare, kartograf
cartwright vagnmakare
castleguard borgvakt
charcoal burner kolare
chef köksmästare
 maitre chef överköksmästare
city official stadsämbetsman
city watchman stadsnattvakt
cityguard stadsvakt
cobbler skomakare
cook kock
cooper tunnbindare
coppersmith kopparslagare
cordage maker repslagare
dairymaid lagårdspiga
dancer dansör
drunk drucken
 tipsy reveler berusad festprisse
 wine-sodden bum full luffare
dyer färgare
engineer ingenjör
engraver gravör
falconeer falkenerare
farmer bonde
 freehold farmer självägande bonde
farrier hovslagare
firewood dealer vedhandlare
fisher fiskare
fisherman fiskare
forester skogvaktare
foundryman gjutare
freighter befraktare, forkarl
furrier körsnär
gambler spelare
gardener trädgårdsmästare
gemcutter ädelstensslipare
gentleman gentleman, herreman
 foppish dandy prålig sprätthök
 sycophant smickrare, sycofant
 gentlewoman dam
gilder förgyllare
glassblower glasblåsare
goldsmith guldsmed
goodwife husmor
greengrocer grönsakshandlare
groom stallkarl
harlot sköka
 slovenly trull hafsig slinka
 brazen strumpet skamlös hora
 cheap trollop billig slampa
 typical streetwalker typisk gatflicka
 saucy tart elegant luder
 wanton wench lättsinnig böna
 expensive doxy lyxigt fnask
 haughty courtesan högfärdig kurtisan
 aged madam åldrig madam
 wealthy procuress välbärgad kopplerska
 sly pimp slug hallick
 rich panderer rik kopplare
harness-maker sadelmakare
hat maker hattmakare
hatter hattmakare
higler månglare, ägg- och höns-månglare
hound trainer hundkarl
hunter jägare
husbandman fribonde
innkeeper värdshusvärd
interpreter översättare, tolk
jester gycklare
jewelcutter ädelstensslipare, juvelerare
jeweller juvelerare
jointer möbelsnickare, "sinkare"
joker gycklare
jongleur jonglör
kitchenmaid köksa, kökspiga
knifegrinder skärslipare
labourer arbetare
lackey lackej
lady's maid kammarjungfru
lapidary stenslipare, stenhuggare
laundress tvätterska
leather worker lädermakare
limner porträttmålare
linkboy fackelbärare
marketwoman torgmadam
mason murare
 stonemason stensättare
mathematician matematiker
mercenary soldier legoknekt
 archer bågskytt
 captain kapten
 crossbowman armborstskytt
 fottman fotsoldat
 hobilar beriden fotsoldat
 horseman ryttare
 lieutenant löjtnant, ställföreträdare
 pikeman pikenerare
 serjeant sergeant
 slinger slungkastare
merchant köpman
midwife barnmorska, jordemor
miller mjölnare
 freehold miller självägande mjölnare
millwright kvarnbyggare
miner gruvarbetare, bergskarl
moneylender pantlånare
musician musiker
naval architect skeppsritare
navigator navigatör
nobleman adelsman, ädling
 retainer vasall
ostler stalldräng vid värdshus
pack handler sjåare
painter målare
paper & ink maker papper och bläck tillverkare
peddlar gårdfarihandlare
perfumer parfymör
physician läkare
poet poet
porter bärare, bud
potter krukmakare
press gang tvångsvärvare
rake rucklare
ribbonweaver bandvävare
ropemaker repslagare
ruffian buse
rural innkeeper gästgivare
saddler sadelmakare
sage visman, kännare
sailmaker segelmakare
sailor sjöman
sapper sappör
scholars skriftlärda, lärda, lärare
 botanist botaniker
 zoologist zoolog
scribe präntare, skrivare, notarie
sculptor skulptör
seamstress sömmerska
servant tjänare
ship crew sjömän
ship master skeppare
ship's captain sjökapten
ship's cook skeppskock
shipbuilder skeppsbyggare, båtbyggare
shipwright skeppsbyggare, båtbyggare
shoemaker skomakare
silversmith silversmed
singing-mistress sånglärarinna
skinner körsnär
solicitor advokat
spinner spinnerska
spy spion
stableman stalldräng
steward fogde, förvaltare
 castellan slottsfogde
stockman boskapsuppfödare
 freehold stockman självägande boskapsuppfödare
tailor skräddare
tanner garvare
tar burner tjärbrännare
teamster kusk
thatcher taktäckare
tiler tegelslagare
tinker kittelflickare
trader handelsman
trapper pälsjägare
troubadour trubadur
valet betjänt
wag gycklare
washerwoman tvätterska
weapon maker vapenmakare
 arrowsmith pilsmed
 bowyer bågmakare, pilbågsmakare
 daggersmith dolksmed, knivsmed
 fletcher "pilbefjädrare"
 swordsmith svärdsmed
 waeponer general rustmästare
weaver vävare
woman weaver väverska
woodcutter skogshuggare
woodworker slöjdare, finsnickare
Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.