Leif Euréns Fantasyordlista

Royal Bureaucrasy Kunglig byråkrati

Parish Fjärding, Socken
Bailiff of the Hundred Fjärdingsman

County Grevskap Härad
Sheriff Sheriff
Justicel of Peace Fredsdomare
Lord Justice of Azzise Skiljedomare
Lord High Justice of the County Häradshövding
Royal Forester Kungens Skogvaktare
Forester Skogvaktare
Chief Scribe of the County Häradsskrivare
Scribe Skrivare
Accountant Bokhållare
Collecter of Taxes Skatteuppbördsman Häradsfogde

Shire Län, Landskap
Lord High Sheriff Översheriff, Länsman
Lord Justice of High Court Tingsdomare
Constable of the Royal Castle Kunglig Slottskommendant
Armourer of the Royal Castle Kunglig Slottsrustmästare
Armourer Rustmästare
Chief Forester of the Shire Länets Överskogvaktare
Chief Scribe of Shire Länets Övernotarie
Royal Comissioner of Custom & Excise Kunglig Tull- & Accis-Kommisarie

Town Stad
Lord Mayor Borgmästare
Lord Justice of the Town Domare i Rådhusrätten
Chief Clerk of the Town Stadsnotarie
Collector of Taxes Skatteuppbördsman
Captain of Mercenaries Kapten för Legostyrkorna
Captain of Militia Kapten för Milisen

Province Provins
Royal Guvernor Kunglig Ståthållare Landshövding
Lord Justice of the High Court of Appeals Domare i Appelationsdomstolen
Provincial Scribe-Royal Kunglig Provinsnotarie
Scribe/Accountant Notarie/Bokhållare
Governor of the Royal Goal Direktör för Kungliga Fängelset

Royal Torturer Kunglig Tortyrmästare
Royal Inquisitor-Mayor Kunglig Överinkvisitör
Crown Prosecutor Överåklagare
Kings Counsel Kunglig Rådgivare
Master Armourer-Royal Kunglig Överrustmästare
Armourer Rustmästare

Chancery Statskansliet
Chancelor of the Realm Rikskansler
Keeper of the Privy Seal Bevarare av Mindre Kungliga Sigillet
Keeper of the Charter Rolls Bevarare av Urkundsrullorna
Chief Scribe of Chancery Statskansliets Övernotarie
Constable of the Tower Slottskommendant
Ambassador Ambassadör
Captain of the Watch Kapten för Slottsvakten
Scribe of Chancery Kanslinotarie
Agent of Chancery Kansliauditör

Chamber Kammarkollegiet
Lord High Chamberlain Riksmarskalk
Keeper of the Rolls Riksarkivarie
Royal Astrologer Hovastrolog
Royal Magician Hovmagiker
Royal Alchemist Hovalkemist
Royal Physician Kunglig Livmedikus
Master of Heraldry Riksheraldiker
Interpreter-Royal Hovtolk
Royal Provisioner "Kunglig Inköpare"
Royal Jester Hovnarr
Royal Musician Hovmusiker
Poet Laureate Hovskald
Royal Chef Hovköksmästare
Royal Food-Taster Kunglig Munskänk
Chief Scribe of the Chamber Kammarkollegiets Övernotarie
Scribe of the Chamber Kammarnotarie
Staffmember of the Chamber Stabsmedlem i Kammarkollegiets

Exchequer Finansdepartementet
Chancellor of the Exchequer Finanskansler
Chancellor's Clerk Finanskanslerns Sekreterare
Chancellor's Scribe Finanskanslerns Notarie
Exchequer Scribe/Accountant Notarie/Bokhållare i Finansdepartementet

Treasurer of the Exchequer Riksskattmästare
Treasurer's Clerk Riksskattmästarens Sekreterare
Treasurer's Scribe Riksskattmästarens Notarie
Treasury Scribe/Accountant Notarie/Bokhållare i Skattkammaren
Chief Assayist of the Treasury Skattkammarens Överprobatör

Guvernor of the Royal Mint Direktör för Kungliga Myntverket
Engraver-Royal Kunglig Gravör
Master of Coinage Myntslagningsmäster
Chief Scribe of the Mint Myntverkets Övernotarie
Scribe/Accountant of the Mint Notarie/Bokhållare vid Myntverket

Militia & Royal Army Milisen och Kunglig Armén
Marshal of the Realm Fältmarskalk
Chief Constable of the Realm Överkommendant
Captain of the Royal Guard Kapten för Kungliga Livgardet
Knight Bachelor of the Guard Fri Riddare i Livgardet
Sergeant of the Guard Sergeant i Livgardet
Captain of the Royal Mercenary Kapten för Kungliga Legostyrkorna
Forester-Royal Kungens Skogvaktare

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.