Leif Euréns Fantasyordlista

Playing Terms Speltermer
ability scores förmåge-poäng
alignment mental inriktning
armour class rustningsklass
artifact artefakt
astral astral
bolt skäkta, bom; åskvigg; fly
breath weapon andningsvapen
campaign kampanj
c.f. (care fore) jmf. (jämför)
character figur
charge attackera
charging attack
charisma utstrålning
charm förtrolla, bedåra
class klass
constitution konstitution
c.p. (copper piece) k.s. (kopparstycke)
curse förbannelse
damage skada
death död
death magic döds-magi
deities guddomar
demi-human halvmänniska, människolik
dexterity händighet
dice tärningar
die tärning
dungeon håla, fängelsehåla
dweomer inneboende trollkraft
e.g. (for example) t.ex. (till exempel)
encounter möte, sammanträffa, konfrontation
encumbrance last, belastning, hindrande belastning
engagement drabbning; förbindelse
e.p. (electrum pieces) e.m. (elektronmynt)
et al (and others) m.m., m.fl. (med mere, med flera)
ethereal eterisk
evade undvika
evasion undvikande
exceptional strength exceptionell styrka
experience erfarenhet
followers följeslagare
game master spel-ledare
g.p. (gold pieces) g.m. (guldmynt)
grapple haka i, fasthakning; brottas
grappling hakning, fasthakning; brottning
henchman följeslagare
hirelings lejfolk
hitdie "tåltärning"
hitpoints kroppspoäng, "tålighetspoäng"
holy water vigvatten
humanoid humanoid
i.e. (that is) dvs. (det vill säga)
initiative initiative
intelligence intelligens
invisibility osynlighet
item ting, tingest
league league 4.83 km
level nivå
lycanthrope varulv
magic magi
magic device magiskt redskap
magic resistance magiskt motstånd
melee strid
meleeround stridsrond
milieu omgivning, miljö
miniature miniatyr-figur, tenn-figur
missile projektil
monster monster
MU (Magic User) magiker
natural 20 naturell 20 20 före bonus
N.B. (note well) N.B. (Nota Bene)
non-player-character spelledar-person, icke-spelad figur
NPC (non-player-character) SLP (SpelLedar-Person)
parley förhandla
party sällskap
PC (Player Character) RP (Roll Person)
penalty straff, straff-avdrag
persona personlighet
petrification förstenande
philter magisk dryck
phylactery amulett
planes plan
poison gift
pola arm stångvapen
polymorph omforma
potion drank
p.p. (platinum pieces) p.m. (platina-mynt)
psionic "psionisk"
pummeling slagsmål
pursuit förfölja, förföljande
Q.E.D. (Which should be proved) VSB (Vilket Skulle Bevisas)
q.q.v. (which see) se d.o. (se dessa ord)
q.v. (which see) se d.o. (se detta ord)
random generation slumpgenerering
relic relik
requisites förutsättningar
research efterforskningar
resurrection återuppståndelse
ring ring
rod stav
round rond
saving throw räddningsslag
scroll skriftrulle
scrying avståndsspionering
segment segment
staff påk
s.p. (silver pieces) s.m. (silver-mynt)
strength styrka
structural points strukturpoäng
surprise överraskning
To Hit För Träff
trap fälla
treasure skatt
trick knep
turn vända
turning undead vända bort odöda
undead odöda
unholy water fördömt vatten
vis-a-vis (compared with) (jämfört med)
wand spö
wandering monster vandrande monster
wisdom vishet
wiz. (namely) näml. (nämlingen)
x.p. (experience points) erf. (erfarenhetspoäng)

Magic Magi
abjuration avsvärjande
alteration ändrande
charm dårande, tjusande
conjuration frambesvärjning
divination spådom
enchantment förhäxning, förtrollning
evocation frammaning
illusion illusion
invocation åkallande
necromantic svartkonst
phantasm inbillning
possession besatthet
spell formel, trollformal
cast a spell slunga en trollformel
summoning sammankallande
magic rod trollstav
magic wand magiskt spö, trollspö
magic staff magisk påk

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.