Leif Euréns Fantasyordlista

Copyright

Creative Commons LicenseFantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.

Alla ord i ordlistan är fria att använda för vem som helst, hur som helst,i vilket sammanhang som helst, och i vilket syfte som helst,utan att ange var de hämtats - något annat vore ju fånigt!
Men själva listan - sammanställningen - är mitt verk, och ärCopyright © 1998 Leif Eurén.

Typografi

Själva uppslagsordet skrivs i fetstil,översättningen med mager (vanlig) stil.

När något är skrivet med kursiv stil, på det här viset, betyderdet antingen att det engelska ordet saknar entydig svensköversättning men att det ordet i kursiv är det somkommer närmast. Eller så är det en förklaring ellerkommentar till översättningen.

Om ett ord är skrivet inom citationstecken, "såhär", är det en nykonstruktion, oftast påhittad av migsjälv.

Olika översättningar skiljs åt med semikolon, ; .

Källor

Gary Gygax
Advanced Dungeons & Dragons, Monster Manual (1979)
Advanced Dungeons & Dragons, Players Handbook (1980)
Advanced Dungeons & Dragons, Dungeon Masters Guide (1979)
(alla titlar utgivna av TSR Hobbies, Lake Geneva, USA)

Chivalry and Sorcery (Chaosium)

Litteratur

Ordböcker och Lexikon (i åldersordning)

A New English Dictionary (Clarendon Press, Oxford 1888 - 1928)

Engelsk-Svenskt Handlexikon (Hierta, Stockholm 1890)

Engelsk-Svenskt Handlexikon (Natur & Kultur, Stockholm 1972)

Modern Engelsk-Svensk Ordbok (Prisma, Stockholm 1977)

Uppslagsböcker (i åldersordning)

Nordisk Familjebok (Nordisk Familjebok Förlag, Stockholm 1905 - 1926)

Svensk Uppslagsbok (Norden, Malmö 1947 - 1955)

Focus (Almqvist & Wiksell, Uppsala 1969)

Encyclopædica Britannica (Encyclopædica Britannica Inc., Chicago 1974)

Fackböcker (efter författarens efternmn)

-
Vår Svenska Flora i Färg (Svensk Litteratur, Stockholm 1958)

Ary & Gregory
The Oxford Book of Wild Flowers (Oxford University Press, Oxford 1960)

Ulla Beyron
Blommor i soliga länder (LT, Hälsingborg 1979)

Olle Cederlöf
Vapnens historia i sammandrag från antiken till 1800-talets slut (Prisma, Stockholm 1965)

Michel Caron & Henry Clos Jouves
Fakta om medicinalväxter (Plantes medicinales, övers. Gunnar Weimarck, Tiden, Leipzig 1977)

Henny Harald Hansen
Klädedräktens kavalkad (övers. Barbro Ericsson, Almqvist & Wiksell, Tournai 1966)

Hill & Bucknell
The evolution of fashion (Bastford, London 1967)

Hylander Nilsson-Nordin-Wanderoy
Våra kulturväxters namn på svenska och latin (LT, Borås 1977)

Einar Odhner
Växternas namn (Liber, Uddevalla 1965)

Porter
Taxanomy of Flowering Plants (W. H. Freeman & Co, San Fransisco 1967)

Björn Ursing
Fältflora (Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1961)